Til hovedsiden

Versione Italiana

Generel orientering 

Rom-guide.dk er Danmarks store internetportal til Rom. Her kan du finde hoteller, lejligheder og andre overnatningstilbud, omtale af byens seværdigheder og mange praktiske oplysninger til brug for den kommende rejse.

Vandet i Rom

Acea Hovedkvarter

Fontanelle

Fontanelle

Nasoni

Vandet i Rom er med rette berømt og berømmet uanset om det kommer ud af den private eller offentlige hane eller risler og strømmer ud af en af de over 450 romerske fontæner. Og det vandsystem der føder denne unikke vandverden er ikke mindre spektakulært.

Allerede i antikken havde Rom et helt enestående vandsystem, der gennem 11 akvædukter dagligt var i stand til at levere over 1 million kubikmeter vand ind til byen.

Der var også brug for vandet, for byen rummede i sin storhedstid over 11 store termeanlæg samt mere end 900 badeanstalter og over 1200 fontæner, og Rom havde i samtiden tilnavnet Regina Aquarum, Vandenes Dronning. Hele dette avancerede vandsystem kender vi nøje fra den overleverede tekst ”De aquis urbis Romae”, Om byen Roms vand, skrevet af Sextus Julius Frontius, lederen af Roms vandforsyning i år 97.

I takt med byens forfald i senantikken og under middelalderen forfaldt dette fine forsyningssystem totalt og i 1300-tallet, hvor byen næppe rummede mere en 15 000 indbyggere, var vand- systemet lige så miserabelt som resterne af den tidligere storby.

I Pavernes Rom, den store genopbygningsperiode frem til 1870, hvor byen igen kom til ære og værdighed, forbedredes vandfor- syningen betragteligt, men vi skal frem til 1900-tallet før Rom igen får etableret et vandsystem, der kan måle sig med den antikke storhed.

ACEA – Agenzia Communale Elettricità e Acque – der i dag er et privat selskab under kontrakt med Roms kommune, har ansvaret for vandforsyningen i Rom. Det leverer dagligt 400 liter vand pr. indbygger til de 3 millioner der lever i området. Ledningsnettet er 5600 km. langt og forbundet med 35 vandcisterner der alle ligger godt skjult og indbygget i det respektive områdes arkitektoniske særpræg. Og hele anlægget styres fra en central datastyret Telecontrollo-station.

Vandet føres ind til byen gennem 6 hovedakvædukter, der får vand fra hovedsageligt kilder i albanerbjergene øst for Rom samt fra Braccianosøen nord for byen og flere grundvandsreservoirer. Flere af kilderne er de samme som i antiken, ligesom flere af de antikke akvædukter stadig er i brug efter en gennemgribende restaurering og modernisering.

Mange besøgende i Rom kender eller lægger mærke til de næsten 2400 Fontanelle, som man møder overalt i Rom: Godt 1 meter høje støbejerns-søjler med en krum vandnæse, deraf tilnavnet Nasoni, hvor vandet flyder friskt, køligt og drikkeligt 24 timer i døgnet.

Mange har undret sig over dette ”vandspild”, men de spiller en vigtig rolle i det romerske vandsystem. De virker både som regulerende ventiler for vandtrykket og holder konstant spilde- vandsystemet velfungerende og rent.

Men ellers er det de mange spektakulære fontæner, der påkalder sig mest opmærksomhed i relation til vandet i Rom. Og her har man en skarp arbejds- og ansvarsfordeling: ACEA har ansvaret for vandet til kanten af fontænerne, Sovraintendenza ai Beni Culturali del Commune di Roma, Roms Kulturforvaltning, har ansvaret for og ejerskabet til fontænerne derfra.

Gennem de seneste 50 år har man oparbejdet en uhyre stor ekspertise hos Sovraintendenzaen inden for den rette eller bedste vedligeholdelse af fontænerne. Alle fontæner har i dag indskudt individuelle specialfiltre før fontænen, hvor vandets kemiske sammensætning reguleres i forhold til det materiale fontænen er bygget af. I visse tilfælde tilføjer man kemikalier af hensyn til fontænens specielle materialekarakter.

Således kræver bronze ét slags vand, marmor og andre materialer et andet, nogle fontæner har lukkede kredssystemer, hvor vandet uafbrudt recirkuleres, andre får tilført vand der er blandet fra flere forskellige kilder.

For meget kalk i vandet kan være skadeligt, for lidt kan også have uheldige virkninger. Et tyndt kalklag har således en fin beskyttende og bevarende virkning for eksempelvis bronzefontænerne. Det siger sig selv, at man ofte må indgå et mere eller mindre vellykket kompromis.

Et eksempel: Trevifontænen skades faktisk af de mange mønter, der kastes i fontænen med ønsket om et gensyn med Rom. Nogle mønter bliver kastet så hårdt, at de laver skader på marmorfigurerne, og de mønter der ligger i bassinet afgiver meget uheldige kemiske forbindelser til vandet, ja visse japanske mønter afgiver oven i købet en stærkt skadelig syre. Derfor tømmes bassinet ofte for mønterne, inden de når at gøre alt for meget skade. De italienske mønter afleveres i øvrigt til Roms kommune, de udenlandske mønter til Røde Kors.

Det er en kendt sag, at de klassiske kilders løb ind til Rom afsluttes af en såkaldt Mostra-fontæne: En spektakulær afslutning. Trevifontænen er således mostra for Acqua Vergine, den uheldigt skabte Moses-fontæne nær Termini er mostra for Acqua Felice, den store fontæne på Gianicolo-højen er mostra for Acqua Paolo, og endelig er Najadefontænen på Piazza della Republica mostra for Acqua Pia Antica Marcia. Derudover råder hver af de romerske rioni over en såkaldt signaturfontæne, en kvarters-fontæne der på særlig vis karakteriserer det enkelte bykvarter.

I århundreder har romerne diskuteret eller ligefrem skændtes om, hvilke områder i byen, der havde det bedste vand. Og der er skrevet mange gode bøger om Rom, hvor disse ”stridigheder” er beskrevet på bedste vis. Men ak – denne diskurs er nu også løbet ud med vandet i det moderne, elektronisk styrede romerske vandsystem. I dag blandes vandet fra de forskellige kilder ud fra forbrug og trykudligning og anden prosaisk nytteværdi. Uanset dette kan alle alligevel nok blive enige om at vandet, som så meget andet i Rom, fortsat er af absolut bedste kvalitet.

PK

Find rundt på Rom-guide.dk

Ude til højre på siden finder du en linkfortegnelse med emner indenfor den kategori denne side omhandler. Efter disse link er der henvisning til nogle af de overordnede emner på Rom-guide.dk og sidst på listen kan du finde link, der fører dig tilbage til "hovedsiden" og til vort omfattende index, hvor alle sider på Rom-guide.dk er nævnt.

Skulle du ved brug af Rom-guide.dk finde uvirksomme link, bliver vi meget glade, hvis du skriver til os.

Rom-guide.dk