Til hovedsiden

Versione Italiana

Seværdigheder i Rom 

Rom-guide.dk er Danmarks store internetportal til Rom. Her kan du finde hoteller, lejligheder og andre overnatningstilbud, omtale af byens seværdigheder og mange praktiske oplysninger til brug for den kommende rejse.

Malteserordenen i Rom - Fakta

Maltesernes våbenskjold

Malteserorden har status som en suverænt folkeretslig enhed med mulighed for at indgå aftaler med suveræne stater og har observatørstatus i FN.

Ordenen har ret til udstedelse af diplomatpas. Den udgiver også egne frimærker, der dog ikke er postvalide til Danmark. 

Derudover har man egne nummerplader med teksten SMOM (Sovrano Militare Ordine di Malta), og ordenen har også sin egen officielle valuta i gammelromersk mønt (Scudi, Tari, Grani, Piccoli), men da den ikke er konvertibel, udgives i dag kun erindringsmønter i sølv eller guld.

Ordenen er organiseret i seks storpriorater, seks subpriorater og 47 nationale afdelinger. Den har 12.500 medlemmer af begge køn (riddere og damer), der inddeles i tre klasser.

Riddere af tredje klasse er lægmedlemmer, mens riddere af anden klasse har aflagt lydighedsløfte over for ordenen.

Riddere af første klasse har desuden aflagt fattigdoms- og kyskhedsløfte og bærer alle brodernavnet ”Fra” foran deres navn - og det er fra denne gruppe at ordenens stormester vælges. Siden 1048 har der været 88 stormestre, dog med et interimstyre uden stormestre fra 1805-79.

Ud over ordenens medlemmer har man på verdensplan 11.000 faste medarbejdere, og ca. 80.000 personer arbejder frivilligt for ordenen.  

Stormester M Festing og Santa Maria del Priorato ved Villa Malta

Ordenens stormester siden 2008, Fra Matthew Festing, er fyrste af titel og har formel rang som kardinal i den katolske kirke (efter yngste kardinaldiakon), hvorfor paven også skal godkende valget af en ny Stormester, der altid vælges for livstid.  

Han gør især tjeneste for kirken ved ceremonielle lejligheder. Stormesteren præsiderer over Det Suveræne Råd, bestående af fire officerer og seks andre medlemmer, der vælges for fem år ad gangen af ordenens Generalkapitel som udgøres af de ca. 50 riddere af første klasse.

Ordenens flag er et ligesidet hvidt kors på rød bund; desuden føres dens våbenskjold med malteserkorset som banner. Malteserkorset er splittet i 8 spidser der symboliserer ordenens dyder:

Loyalitet – Fromhed - Gavmildhed - Tapperhed - Stolthed og ære - Foragt for døden - Hjælpsomhed over for fattige og syge - Respekt for kirken

Motto: Tuitio fidei et obsequium pauperum, "Troens forsvar og de fattiges bistand".

Ordenshymnen: "Ave, Crux Alba" ("Hil dig, hvide kors").

Ordenens højtidsdag er 24. juni (Sankt Johannes dag = Skt. Hans).  

PK

Find rundt på Rom-guide.dk

Ude til højre på siden finder du en linkfortegnelse med emner indenfor den kategori denne side omhandler. Efter disse link er der henvisning til nogle af de overordnede emner på Rom-guide.dk og sidst på listen kan du finde link, der fører dig tilbage til "hovedsiden" og til vort omfattende index, hvor alle sider på Rom-guide.dk er nævnt.

Skulle du ved brug af Rom-guide.dk finde uvirksomme link, bliver vi meget glade, hvis du skriver til os.

Rom-guide.dk