Basilica

  Basilica

Basilikaen

Basilica – På højre side af Via Marina finder man dette imposante bygningsværk på 55 x 24 m. der både var juridisk-, børs- og bankcentrum i Pompeji. 

Indgangen lå ud mod Forum. Basilikaen stammer fra det 2. årh. før vor tidsregning. Det inderste centrale rum har været båret af 28 søjler på godt 10 m. højde. 

For enden af anlægget ligger et 2 m. højt podium. Her sad de udvalgte dommere, når der førtes offentlige retssager i byen. 

Den 3-skibede grundplan med afrundet apsis for enden spejler grundplanen for alle senere større kristne basilikaer.

Luk vindue