Amfiteatret

Amfiteatret

Amfiteatro – det ældst kendte romerske amfiteater, bygget år 80 før vor tidsregning og samtidig med den romerske erobring af Pompeji.

Dette skete på ordre af de af Rom indsatte borgmestre, Gaius Quintius Valgus og Marcus Porcius der også har ansvar for opførel- sen af de 2 teatre i Pompeji. 

Anlægget ligger i udkanten af byen, så til- og afstrømning af de ca. 20 000 tilskuere, som anlægget kunne rumme, kunne ske uden om byen. I år 59 udbrød der blodige optøjer i arenaen mellem tilhængere af Pompeji og byen Nuceria. 

Disse optøjer kan ses på et vægmaleri i Pompeji. 

Efterfølgende nedlagde det romerske senat forbud mod brug af amfiteatret gennem en 10 års periode, et forbud der dog blev ophævet efter jordskælvet i år 62. 

Et stort antal gladiatorvåben og andet kampudstyr er blevet fundet i en tilbygning i den ene ende af amfiteatret, der tjente som kaserne for gladiatorerne. 

Disse meget velbevarede fund kan ses i en instruktiv udstilling på nationalmuseet i Napoli.  

Luk vindue