Pompejis historie

Byen er sandsynligvis grundlagt i det 6. årh. før vor tidsregning, i hvert fald stammer de ældste dele af byen fra denne periode. Udgravninger fra disse ældre lag har også vist, at byen flere gange var blevet ramt af udbrud fra Vesuv. Som for Herculanum var byen i begyndelsen under forskellige syditalienske folkestammer, især under samnitternes herredømme, men allerede omkring år 250 år efter sin grundlæggelse kom byen, især på grund af sin handelsbetydning under romersk dominans. Byen havde dog i denne periode et udstrakt selvstyre. I den romerske republiks seneste årtier fik byen mere formelt status af romersk koloni, Colonia Pompeianorum, med embedsmænd udnævnt af det romerske senat og med en regulær romersk garnison i forlægning. I sin storhedstid havde byen en befolkning på mere end 20.000 indbyggere.

På grund af sin beliggenhed ved floden Sarno og den direkte forbindelse som til havet fik Pompeji hurtigt stor betydning som udskibningshavn for de store mængder landbrugsprodukter, korn, grøntsager, vin og olivenolie der havde de bedste dyrkningsbetingelser på den lave og frugtbare vulkanske slette der omgav byen. Store varemængder fandt dog også vejen nordpå over land ad Via Appia til Rom.

Ud over sin betydning som vigtig handelsby var Pompeji også populær som ”landliggerby” for den jordbesiddende overklasse. Illustre personer som både Cicero og Kejser Claudius havde således fornemme landvillaer i området. Mysterievillaen i udkanten af Pompeji er et fornemt eksempel på denne type villabebyggelse. Denne position som sommerresidens for velhavere gjaldt dog i endnu højere grad for en by son Herculaneum.

Før det store, for Pompeji, altødelæggende udbrud af Vesuv, havde man fået et forvarsel i år 62, da et større jordskælv i området forvoldte mange skader på byen. Alligevel startede man genopbygningen af byen med tro på fremtiden indtil katastrofen indtraf den 24. august år 79.

Vi er så heldige, at vi har en øjenvidneskildring af Vesuvs udbrud, da forfatteren Plinius den Yngre har beskrevet katastrofen, under hvilken hans adoptivfar, Plinius den Ældre, mistede livet.

Masser, udspyet fra Vesuvs indre, samlede sig som en 4 km³ uhyre varm støvmasse af pimpsten og aske over vulkanens top, en såkaldt pyroklastisk sky. Plinius sammenligner den i udseende med et pinjetræ. På grund af det enorme overtryk blev skyen de første timer hængende over Vesuv, og de første massive ødelæggelser i området blev forårsaget af kraftige jordskælv, der også medførte at havet trak sig væk fra kysten kun for at komme tilbage igen som en tsunami-bølge, der medførte at mange druknede under flugt fra byerne omkring Vesuv. Også ifølge Plinius så man pludselig den store støvsky kollapse og vælte ned ad Vesuvs sider med en altødelæggende kraft og varme. Denne katastrofale kollaps skyldtes trykudligningen. Man har lavet afstøbninger af godt 1200 ofre for udbruddet i Pompeji og godt 250 i Herculanum, men der er ingen tvivl om at udbruddet kostede mange flere tusinder livet. 

Pompeji repræsenterer et ”uspoleret” øjebliksbillede af en romersk provinsby, da byen efter katastrofen blev glemt under de enorme vulkanske masser og først for alvor blev genopdaget i 1748. I 1860 begyndte man en mere videnskabelig og systematiseret udgravning af området under ledelse af arkæologen Guiseppe Fiorelli. Det var også ham der opfandt den specielle afstøbningsteknik der har bevaret de mange gipsfigurer af mennesker og dyr i deres dødsøjeblik under katastrofen.

Selv i dag viser det antikke Pompeji sin kommercielle betydning: Langt størsteparten af indbyggerne i den moderne by Pompei, arbejder inden for turist- og serviceområdet med relation til Pompeji. Dette kan ikke undre, når man tænker på, at Pompeji i dag er det mest populære enkeltstående turistmål i Italien med mere end 2½ mill. årlige besøgende. Pompeji er med rette blevet optaget på Unescos World Heritage liste.

Luk vindue