De centrale Bade 

Terme – Der er separat indgang til termerne for henholdsvis kvinder og mænd. 

I kvindernes afdeling finder man først et omklædningsrum, Apodyterium, med en meget fin gulvmosaik af havguden Triton. Desuden er de øvrige bassiner, både det lunkne, Tepidarium, og det varme, Caldarium, fine og velbevarede og med fine udsmykninger. 

I mændenes afdeling er der både afdeling for koldt, lunkent og varmt bad. Det kolde bad er mest interessant, beliggende i et cirkulært rum med fine fiskebilleder på det hvælvede loft. 

I mændenes afdeling ses også et mindre idrætsanlæg/ have, Palestra, som muligvis er blevet benyttet af begge køn. Under termeanlægget ligger en velbevaret brønd, hvorfra man hentede vandet til anlægget, samt fyrrummet med hele det sindrige system af murede kanaler der fordelte varme og damp til hele anlægget. 

I hjørnet du mod gaden Decumanus Inferior ligger Klædepressens Hus med en meget velbevaret klædepresse der, som alt andet træværk er forbrændt, men i øvrigt forbløffende velbevaret.  

Luk vindue