Værtshuset/ Hotellet

Casa dell’Albergo – ikke særlig velbevaret, men dog et visit værd, da komplekset har været imponerende i omfang. 

I kompleksets atriumgård ses den eneste private terme-bad der er fundet i Herculanum. 

I haveanlægget, der i dag er tilplantet med frugttræer, har man fundet stammen fra et forkullet pæretræ.

Huset har oprindeligt været det det fineste og fornemmeste hus i byen, men er sent i perioden blevet omdannet til et flerfamilies beboelseshus med mange enkeltværelser. 

Dette gjorde, at man ved den oprindelige udgravning troede, at stedet havde været et hotel. 

I området op mod Huset med træskillevægge fandt man i 1831 et skelet ved siden af en bronzevase. 

Fundet var en sensation, for ellers har man kun fundet skeletter nede ved den oprindelige kystlinie vest for Herculaneum, hvad der tyder på en masseflugt i denne retning ved Vesuvs altødelæggende udbrud. 

Luk vindue