12. Monument for Innocens XII og Mathilda af Toscana.

Monument for Innocens XII

Monument for Matilda af Toscana

Dette monument, skabt af Filippo della Valle, er mest kendt for de to meget smukke allegoriske figurer der flankerer den velsignende pave. Til venstre Velgørenheden og til højre Retfærdigheden. Begge giver skyldigt udtryk for den reformvenlige paves store arbejde for de fattigste borgere, han skabte således et fattig-refugium i Lateran-paladset, og hans reformer af de stærkt korrumperede kirkelige og verdslige justitsvæsener. Han var pave fra 1691-1700.

På modsatte side ses et gravmæle for grevinde Mathilda af Toscana, oprindeligt tegnet af Bernini, men først eksekveret senere. Hun var den store finansielle og politiske støtte for pave Gregor VII i den berømte investiturstrid med den tysk-romerske kejser, Henrik IV, om fordelingen af den verdslige og kirkelige magt i middelalderen. Striden kulminerede i 1077 med kejserens berømte barfodede bodsgang til paven i Mathildes slot i Canossa i Norditalien. Denne berømte begivenhed er gengivet på gravmonumentet. Ved sin død testamenterede Mathilde sin formue og sine store landbesiddelser til pavestolen, og kirken kvitterede ved at overføre hendes jordiske rester til Peters-kirken i 1634.

Luk vindue