19. Navicella-alteret og monument for Clemens XIII.

Navicella-alteret

Monument for Clemens XIII

Navicella-alteret på venstre hånd er det andet sted i kirken, hvor Giotto-motivet fra Portico-hallens indgang gentages. Igen kan det ses som en understregning af kirkens grundfæstede dyrkelse af Peter som den vigtigste apostel, der reddes fra druknedøden ved sin ubetingede tro på og tillid til Jesus. Altereret rummer relikvier af 2 tidlige martyrer, og alterbilledet med Peters gang på vandet er en mosaik-kopi fra 1726 af en tidligere fresko af Lanfranco, der blev nedtaget i og i dag er placeret i velsignelses-loggiaen midt for kirkens facade, hvorfra den nye pave udråbes som valgt. 

På højre side ses Canovas monument fra 1792 for Clemens XIII, det første monument der repræsenterer nyklassicismens mere retvinklede og enkle og symmetriske linier og formers indtog i kirken efter al den sprælske og sprudlende barok. På den pyramideformede konstruktion ses paven øverst, knælende i inderlig bøn med sit magtsymbol, tiara-kronen, hvilende på en pude ved sin side, nedenfor omslutter 2 allegoriske figurer, Religionen og Døden, og nederst hviler 2 løver, den ene vågen som symbol på pavens virketrang, den anden sovende som symbol på hans mådehold i embedet. Canova blev stilsættende for den kommende periodes monumenter, hvad der ses ganske tydeligt i blandt andre i Thorvaldsens monument over Pius VII.

Luk vindue