21. S. Peters alter og Monument for Clemens X.

S. Peters alter

Monument for Clemens

På venstre hånd ses alteret for S. Peter, også kaldet Tabithas Alter, da billedet oven over alteret forestiller S. Peters genoplivelse af Tabitha i byen Joppe. 

På højre hånd ses monumentet for Clemens X af Mattia de Rossi i en fantastisk blanding af flerfarvet marmor. Ved monumentets fod flankerer Godartetheden og Mildheden sarkofagen med et relief der viser åbningen af Den hellige Dør i jubelåret 1675. Foran monumentet ligger under enkle gravstene paverne Sixtus IV og Julius II begravet sammen med 2 kardinaler. Det er bemærkelsesværdigt at den energiske pave Julius II, der kommissionerede så mange store opgaver til Michelangelo, herunder det aldrig færdiggjorte gravmæle i S. Pietro in Vincoli med den berømte Moses-statue, har fundet sit sidste hvilested på denne beskedne måde.

Luk vindue