23. Monument for Alexander VIII og S. Peters alter.

Alexander VIII

S. Peters alter

På højre hånd ses monumentet for Alexander VIII. Dette er et ”samlesæt”, hvor de allegoriske figurer foran, Klogskaben og Religionen, er af De Rossi, medens paven i bronze på toppen er af Guiseppe Bertosi, og det hele er oprindeligt blevet bestilt af pavens nevø efter en original tegning af greve Arrrigo di San Martino fra 1725. Ingen har nogensinde fremhævet monumentet for dets kunstneriske kvalitet, men alene for brugen af nogle af de mest farverige og kostbareste marmorsorter der overhovedet kan ses i kirken. Et meget fint relief af en helgenkåring foran på sarkofagen er dog værd at kaste et ekstra blik på. 

Til venstre ses alteret for S. Peters helbredelse af krøblingen. Navnet henviser til en historie i Apostlenes Gerninger, 3, 1-10, hvor Peter og Paulus møder en krøbling ved templets port, der anmoder dem om hjælp, og hvor Peter siger de berømte ord: Sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har – I Jesu Kristi, nazaræerens navn, stå op og gå. Og det gør krøblingens så, med begejstret hæle-klik danser han templet rundt. Efter sigende var det dette alter, der inspirerede den amerikanske præsident Lincoln til 1-dollar pengesedlen, hvor første del af ovennævnte bibelcitat står trykt. Kirken og pengene har aldrig været så fjernt fra hinanden, at det gjorde noget. Alterbilledet er en mosaikkopi fra 1758 af et originalt billede af Francesco Mantini.

Luk vindue