26. Venstre korsarms 3 altre.

Venstre korsarms 3 altre

Venstre korsarms 3 altre - Alter for S. Josef

Venstre korsarms venstre alter - S. Peters korsfæstelse

Venstre korsarms 3 altre - Alter for S. Thomas

Denne pendant til højre korsarm er reserveret for stille bøn og nadver. Der holdes faste nadver-gudstjenester hér på alle dage. Ligesom tilfældet er for højre korsarm har denne også 3 altre.Alteret på venstre hånd er viet til Peters korsfæstelse, men først fra 1963, hvor mosaikbillede efter Guido Renis fine original i Pinakoteket, blev flyttet fra det midterste alter til sin nuværende placering. Efter traditionen var det hér Peter led kors-døden i Neros Cirkus, hvis rester dele af kirken er bygget hen over. 

Alteret i midten var oprindelig viet til apostlene Simon og Judas Tadæus, hvis jordiske rester hviler i en gammel sarkofag under alteret. Pave Johannes XXIII viede dog alteret til S. Josef, Marias mand og bestilte det nuværende mosaikbillede over alteret. To ovale mosaikbilleder på hver side af alteret viser de 2 apostle, alteret oprindelig var viet til. 

Alteret på højre hånd er viet til Den vantro S. Thomas og refererer til Johannes-evangeliet, 20, 24-29, hvor Thomas ikke tror på den genopstandne Kristus, før han har set nagle-hullerne i hans fødder og hænder. Jesus viser sig for ham, viser ham hullerne og siger: Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set mig og dog tror. Den illustrative udgave af skriftstedet ses i mosaikbilledet over alteret, der stammer fra 1800-tallet. Pave Bonifacius IV ligger begravet under alteret. Det var ham der indviede Pantheon som kristen kirke, og dermed med største sandsynlighed reddede det for eftertiden.

Luk vindue