27. Falskhedens alter og Monument for Pius VIII.

Falskhedens alter

Monument for Pius VIII

Alteret på venstre hånd kaldes også mere direkte ”Løgnens Alter”. Det refererer til et skriftsted i Apostlenes Gerninger (5, 1-10), hvor 2 medlemmer af den tidlige kristne menighed, Annania og Saffira, falder døde om, da de stikker S. Peter en løgn. Mosaikken over alteret viser hvorledes de to formastelige falder død om, da S. Peter foreholder dem deres løgnehistorie. Og som så meget andet i kirken, ren opbyggelig kunst over temaerne: Fint-fint eller fy-fy skamme. Mosaikken er en kopi af et maleri af Christoforo Roncalli, hvis original kan ses i S. Maria degli Angeli. 

På højre hånd ses monumentet for Pius VIII i ren nyklassicisme, skabt af Pietro Tenerani under tydelig indflydelse af Canova. Stramme klassiske linier uden meget spræl eller spændstighed i kompositionen. På basen ses paven i knælende bøn, over ham den tronende Kristus, under ham på fløjene statuer af SS. Peter og Paulus, midtfor billedrelieffer af Klogskaben og Sandheden.

Luk vindue