3. Portico-hallen.

Også denne er Madernos værk i sit udgangspunkt, men Bernini har haft en kraftig finger med i spillet i den endelige udformning og udsmykning. Der er 5 indgange til kirken. De vigtigste er omtalt under punkt 6 og 7. Døren længst til venstre kaldes Porta della Morte, Dødens Port, og er udført af den italienske kunstner Giacomo Manzu, og bærer fremstillinger af Jesus nedtagelse af korset, Jomfru Marias død og i baggrunden Johannes XXIII, der kommissionerede døren i 1963.

Luk vindue