30. Det clementinske kapel.

Monument for Pius VII

Monument for Pius VII - H.C. Andersen ?

Det clementinske kapel - Gregor den Stores alter

Kapellet har navn efter pave Clemens VIII, hvis våbenskjold er nedfældet i gulvet. Paven kommissionerede opgaven til Michelangelo, men det blev først fuldført af della Porta i forbindelse med jubelåret 1600. Det danner pendant til Det gregorianske Kapel i kirkens modsatte side. 

I hjørnet ses alteret og gravmælet for Gregor den Store (590-604), hvis afsjælede legeme blev overført hertil i 1607 fra porticoen i den gamle basilika. Sarkofagen kan ses gennem jerngitteret i gulvet foran alteret. Mosaikken over alteret viser et berømt gregoriansk mirakel. Kejseren havde bedt Gregor om et ægte relikvie. Gregor gav dem et stykke ligklæde, der havde været brugt til martyrbegravelser. Denne beskedne gave blev afvist af kejserens udsendinge, hvorpå Gregor med en kniv snittede i stoffet, hvorved martyrblodet begyndte at gemmenbløde klædet. 

Gregor har fået sit tilnavn for sin uhyre store betydning for kirkefilosofien gennem sine skrifter og sine bestræbelser på at fremme klostertanken i sin tid. I sit forholdsvis korte pontifikat nåede han også at indføre Fadervor i gudstjenesten, kristne England og fremme Den gregorianske Kirkesang, hvis udbredelse han ivrigt støttede. Hans betydning fremgår af, at den nyvalgte pave modtager kardinalkollegiets troskabsed foran dette alter. 

På venstre hånd ses Thorvaldsens gravmonument for Pius VII fra 1823. Stilen er tidens rene nyklassicisme. Pavens ses siddende med en velsignende gestus. Omkring ham ses 2 figurer, Tidens Genius og Historien med en symbolsk bog og et timeglas. Foran ham ses Det guddommelige Mod med et løveskind og Visdommen med en bog og en ugle. Monumentets eksekvering er noget stift, køligt og sterilt, især på baggrund af den bagvedliggende meget livlige og mangefacetterede smukke marmorvæg. Gravmælet blev først kommissioneret efter pavens død, og en sejlivet historie hævdet, at Thorvaldsen til H.C. Andersen skulle have sagt, at han havde brugt dennes ansigtstræk til pavens ansigt og dermed ”udødeliggjort” ham, men de samtidige kilder understøtter ikke denne historie. Men døm selv om ligheden.

Luk vindue