31. Monument for Leo XI og Innocens XI.

Monument for Innocens XI

Monument for Leo XI

Gravmælet på højre hånd for Leo XI er meget enkelt, men med 2 af de smukkeste og mest levende allegoriske figurer for henholdsvis Frihed og Storsind. Relieffet på sarkofagen viser den franske konge, Henrik IV’s afsværgelse af protestantismen, som tidligere var blevet udvirket af Leo som pavelig delegat til Frankrig. Under sarkofagen ses en buket roser med indskriften: Sic floruit, således blomstrede han, dog kun kort, for han døde efter kun 27 dage som pave. 

Til venstre ses monumentet for Innocens XI, han ligger dog begravet i S. Sebastian kapellet (se pkt.11) i modsatte side af kirken. Monumentet, af franskmanden Pierre Mannot, viser paven siddende på tronen med den ene arm strakt ud i en talende gestus. Han er omgivet af Troen og Tapperheden som en henvisning til hans støtte til og store finansiering af kampen mod tyrkernes forsøg på europæisk dominans. Et relief, foran den tomme sarkofag, viser den afgørende sejr over tyrkerne ved Wien i 1683. Han blev helgenkåret af Pius XII i 1956

Luk vindue