33. Monument for Pius X og Innocens VIII.

Monument for Pius X

Monument for Innocens VIII

På højre side ses monumentet for Pius X af Pietro Astorri fra 1923. Paven ses stående med hænder udstrakt i en bønfaldende gestus, der refererer til hans forgæves appel til stormagterne om at standse de stridigheder der udløste 1. verdenskrig. Omkring statuen ses en række af firkantede relieffer i metal, der blandt andet beskriver hans store arbejde for udbredelse af nadvergangen til børn, hans nye katekismus med religiøse vejledninger og hans liturgiske reformer af messen og korsangen. Han blev kanoniseret under Pius XII. 

På venstre hånd finder man gravmælet for Innocens VIII af Pollaiulo fra 1498, og det stammer således fra den gamle basilika. Monumentet er opbygget med den tronende pave øverst og den døde pave nederst, som en modstilling mellem den udvalgte timelige magt og den død, overfor hvilken vi alle er lige. Over den siddende pave ses i relief de bibelske dyder: Tro, håb og kærlighed, og omkring ham ses Visdom, Retfærdighed, Tapperhed og Mådehold, tilsammen de 7 kardinaldyder. I hånden holder han en kopi af Longinus spyd (se nr. 41) der gennemborede Jesus på korset. Spyddet fik paven af sultan Baiazet mod at holde hans rivaliserende broder fortsat fanget. Noget for noget. På graven fortæller en indskrift, at søvejen til Amerika blev opdaget i hans pavetid. Det er nu noget af en tilsnigelse, for Innocens døde kun få dage efter at Columbus drog ud på sin senere så berømte sørejse.

Luk vindue