35. Monument for slægten Stuart og Maria Sobieski.

Monument for slægten Stuart

Monument for Maria Sobieski

Til venstre ses Canovas mindesmærke fra 1819 for de 3 sidste medlemmer af Stuart-slægten, den katolske, skotske gren af den engelske kongefamilie. Monumentet er lavet som en gravstele med en imaginær dør til deres gravkapel. De ligger dog begravet i kirkens krypt. Stelen er rejst for tronprætendenten James III og hans to sønner, Charles, kendt som ”Bonnie Prince Charles” og Henry, kardinalen af York og biskop over Frascati og Ostia. Alle tre døde i eksil i Rom og ses i profil på monumentet. På hver side af døren står en engel, der hver især slukker livets lys i form af en fakkel-flamme. Øverst på stelen ses stuarternes våbenskjold med 2 stående løver. Monumentet blev betalt af den engelske konge George III, der ønskede at slå en streg over den gamle dynastiske strid. Det var også ulige nemmere, nu hvor Stuart-slægten var uddød. 

Til højre ses monumentet for Maria Clementina Sobieski af polsk kongeslægt, der var gift med James III Stuart fra monumentet lige overfor. Medaljonbilledet bæres af en fed kerub-engel og en statue for Velgørenheden, der i sin anden hånd holder dronningens flammende hjerte. Hun står oven på dronningens sarkofag, under hvilken to andre små englebasser leger med henholdsvis et scepter og en krone. Monumentet fra 1742 omkranser den dør, der leder ned og ud fra trappen til kirkens kuppel.

Luk vindue