38. Statue af S. Andreas.

Statue af S. Andreas

På indersiderne af de 4 kolossalpiller, der bærer kirkens kuppel, og vendt mod højalteret, ses 4 nicher der hver rummer en statue af én af kirkens vigtigste helgener. Nicherne er 10 meter høje, statuerne godt det halve, og bortset fra S. Andreas er kirkens kostbareste påske-relikvier knyttet til statuerne. Relikvierne er normalt låst inde i kapellet over statuen af S. Veronika, men i Den hellige Uge fra Palme- til Påskesøndag er de udstillet til almen tilbedelse og beundring i kirken. 

I denne niche ses apostlen Andreas. Skulpturen er af Duquesnoy fra 1640. Han er fremstillet, bundet til det ligesidede græske kors, der også kaldes Andreas-korset, og hvor han led martyrdøden. Han var den første af Jesus apostle og broder til Peter. Han virkede som missionær i Lilleasien og Grækenland. Hans hovedskal kom til Rom i 1462 som et kosteligt relikvie efter den tyrkiske invasion af Grækenland, men blev i 1966 af pave Paul VI tilbagegivet til kirken i Patras, hvor han døde. S. Andreas er fiskernes skytshelgen og to lande, Rusland og Skotland, har antaget ham som nationalhelgen.

Luk vindue