Schweizergarde-kasernen.

Schweizergarden, Guardia Svizzera, er grundlagt i 1506, hvor pave Julius II hyrede schweiziske landsknægte i sin tjeneste. 

De havde dengang ry for at være Europas bedste soldater. 

Korpset består i dag af 100 medlemmer, 70 hellebardister, 2 trommeslagere, 23 sergenter, 4 officerer og chefen, der har rang af oberst.

Medlemmerne rekrutteres fortsat kun fra de tysktalende kantoner i Schweiz. 

De skal være mindst 175 cm. høje, have aftjent deres værnepligt og være under 30 år. 

Deres spektakulære gul- og blåstribede uniform er efter forlæg af Michelangelo. 

Korpsets mærkedag er den 6. maj, til minde om dagen i 1527, hvor Rom blev plyndret af habsburgske landsknægte, og hvor garden med et tab på 147 medlemmer holdt stand så længe, at pave Clemens VII kunne flygte fra Vatikanet ad den hemmelige Passeto til Castel S. Angelo. 

På dagen afholdes en farvestrålende parade i Vatikanet, hvor gardens medlemmer sværger troskabseden over for paven, Fortiter et fideliter, med styrke og troskab. 

Med venstre hånd berøres korpset blå, gule og røde fane med kors i midten, samtidig med at højre hånd løftes med 3 fingre i vejret som symbol på Treenigheden. 

Korpsets pligter består for størstedelen i at bevogte de 3 indgange til Vatikanstaten, men det indgår også i mange af de ceremonielle arrangementer.

Luk vindue