Regerings-palads.

Opført 1928-31 under Pius XI, oprindelig som en studieskole.

Men efter Vatikanstatens oprettelse i 1929, næsten øjeblikkelig taget i brug som retsbygning, Governatorato, hvorfra statens civile admini-stration styres. 

Vatikanstaten dækker et område på knapt ½ km2.

Der bor 800 personer inden for statens område, og godt 3000 udefra kommende har deres civile arbejde inden for murene. 

Lønniveauet ligger over det der bydes lignende arbejde uden for Vatikanets mure, og de ansatte har en fin pensionsordning.

Luk vindue