Videnskabsakademi.

Det pavelige Videnskabsakademi har rødder tilbage til starten 1600-tallet og har til huse i Pius IVs sommervilla. 

Akademiets omkostninger afholdes af Vatikanet sammen med tilskud fra betydelige private donationer, men nyder fuldstændig forsknings- og publiceringsfrihed i forhold til pavestolen. 

Akademiet har 80 medlemmer, alle internationalt anerkendte forskere, mænd som kvinder, og er selvsupplerende. 

Det har været og er en tradition, at akademiets hovedaktiviteter ligger inden for fremme af interfaglige discipliner med hovedvægten lagt på etiske og miljømæssige spørgsmål. 

Akademiet udgiver løbende rapporter og tidsskriftsserier om sine aktiviteter.

Luk vindue