Til hovedsiden

Versione Italiana

Seværdigheder i Rom 

Rom-guide.dk er Danmarks store internetportal til Rom. Her kan du finde hoteller, lejligheder og andre overnatningstilbud, omtale af byens seværdigheder og mange praktiske oplysninger til brug for den kommende rejse.

Sant' Ignazio di Loyola

Storta-visionen over højalteret

Midt mellem Corsoen og Pantheon finder man denne pragtkirke på den charmerende Piazza di Sant’Ignazio.

Pladsen er den eneste rokokoplads i Rom (1727 af Filippo Raguzzini) og danner med sine fine kurvede bygninger en fin og nærmest teateragtig kulisse for plads og kirke.

Sant’Ignazio er opkaldt efter jesuiternes stifter, Ignatius Loyola, og kirken danner med det bagvedliggende Collegio Romano og moderkirken, Il Gesù, lige syd herfor topografisk og åndeligt centrum for jesuiternes centrale placering i Roms og den katolske kirkes historie.

Opførelsen af kirken blev påbegyndt i 1626 af kardinal Ludovico Ludovisi som huskirke for jesuiterkollegiet, Collegio Romano, i anledning af pave Gregor XV kanonisering af Ignatius Loyola.

Kirken blev i store træk tegnet af Carlo Maderno, men facaden skyldes en jesuitermunk og matematiker, Orazio Grassi, der også forestod opførelsen af kirken.  

Kirkens store og spektakulære del er udsmykningen af apsis og kuppel samt loftsmaleriet i hovedskibet af Andrea Pozzo, også han en jesuitermunk fra Collegio Romano. 

Afrika

Apsis

Loftet af Andrea Pozzo

I samtiden havde han stor indflydelse på malerkunsten gennem sit værk, Perspectiva pictorum et architectorum, i hvilken han udstikker retningslinierne for det falske og forkortede perspektiv i samspil med arkitekturelementer, Quadratura, og som han beherskede med absolut mesterskab, og som finder sit absolutte højdepunkt her i kirken – Et mageløst studie i virtuost synsbedrag.

I midten af kirkeskibet findes en rund gul stenplade. Herfra får man det fuldendte (falske) kik til loft og kuppel. Så snart man bevæger sig væk fra dette punkt ser man bedraget i skiftende og forbløffende perspektiv, herunder den falske kuppel. 

Kirken havde ikke råd til at opføre en regulær kuppel. Derfor er det man ser et cirkulært lærred på 17 m. i diameter, på hvilket Andrea Pozzo har malet en falsk kuppel. Man skal helt hen og stå direkte under lærredet, før man ser bedraget.

Amerika

Europa

Asien

Motivet i loftsmaleriet er Ignatius Loyolas opstigning til himmels, badet i guddommeligt lys og reflekteret i de 4 hjørners allegoriske fremstillinger af de 4 verdensdele, Europa, Asien, Afrika og Amerika, som symbol for jesuiternes verdensom- spændende missionsarbejde og position som de absolutte frontkæmpere i den katolske kirkes modreformation og kamp mod protestantismen. 

Pozzos intention med og detaillerede gennemgang af samtlige figurer i loftmaleriet er overleveret gennem et brev til den østrigske kejsers gesandt i Rom.  

Motivet for alter- og apsisdekorationen er over alteret Ignatius mirakuløse møde med Kristus og Gud, det såkaldte Storta-mirakel, der byder ham at drage til Rom med ordene: Ego vobis Romae propertius ero – jeg vil være med jer i Rom.

Og i apsishvælvet og i loftet Ignatius konvertering fra ung adelig kriger til stridsmand for den eneste sande gud og kirken under jesuiternes motto: Ad Majorem Dei Gloria – Til Guds stadig større ære.  

I hver side af tværskibet ses storslået udsmykkede altre, også disse udført af Pozzo, til venstre med gravmæle for jesuitermunken, S. Aloysius Gonzaga og til højre for jesuitermunken S. John Berchmans. 

Til højre for hovedaltret ses gravmælet for pave Gregor XV og dennes nevø, kardinal Ludovico Ludovisi, kirkens grundlæggere, udført af den franske kunstner Pierre le Gros.

Jesuitterne i Rom

I sin fremragende bog ”I pavernes Rom” (se litteraturlisten), pp. 301-13, giver den danske kunsthistoriker Mogens Nykjær et uhyre læseværdigt og eminent indblik i kirkens bygningshistorie og den fænomenale udsmyknings samlende symbolik og perspektiv.  

PK

Find rundt på Rom-guide.dk

Ude til højre på siden finder du en linkfortegnelse med emner indenfor den kategori denne side omhandler. Efter disse link er der henvisning til nogle af de overordnede emner på Rom-guide.dk og sidst på listen kan du finde link, der fører dig tilbage til "hovedsiden" og til vort omfattende index, hvor alle sider på Rom-guide.dk er nævnt.

Skulle du ved brug af Rom-guide.dk finde uvirksomme link, bliver vi meget glade, hvis du skriver til os.

Rom-guide.dk